Funkcja kwadratowa – definicja

Funkcja kwadratowa (f) to taka funkcja, w której wzorze:

 • musi występować x2,
 • może występować x,
 • może występować liczba stała.

 

Współczynnik przy czynniku x2 w funkcji kwadratowej musi być różny od zera. Czynniki b oraz c mogą być dowolne – mogą być także zerami.

 

Ogólny wzór funkcji kwadratowej:

funkcja kwadratowa - postać ogólna

aR\{0}

b,c R – współczynniki funkcji kwadratowej

 

Przykłady funkcji kwadratowej

f(x)= x2

f(x)= 3x2+

f(x)=(x-1)(x+3)

choć na pierwszy rzut oka nie widać we wzorze x2, to wymnażając nawiasy, przekształcimy wzór funkcji do postaci ogólnej: f(x)=x2+2x-3

 

Dziedzina funkcji kwadratowej:

Dziedzina funkcji kwadratowej to zbiór liczb rzeczywistych

 

Wyróżnik funkcji kwadratowej:

Wyróżnikiem funkcji kwadratowej nazywamy inaczej deltę – delta

Postacie funkcji kwadratowej

Ta sama funkcja kwadratowa może zostać zapisana w różnych postaciach. Do wyboru mamy trzy warianty:

 • postać ogólną,
 • postać kanoniczną,
 • postać iloczynową.

 

Postać ogólna funkcji kwadratowej:

funkcja kwadratowa - postać ogólna

a,b,c – współczynniki liczbowe

 

Postać kanoniczna funkcji kwadratowej:

funkcja kwadratowa - postać kanoniczna

a,p,q – współczynniki liczbowe

p,q – współrzędne wierzchołka paraboli

 

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej:

funkcja kwadratowa - postać iloczynowa

a – współczynnik liczbowy,

x1, x2 – miejsca zerowe funkcji

Wykres funkcji kwadratowej

Wykres każdej funkcji kwadratowej to parabola. Parabola składa się z wierzchołka i ramion paraboli, które mogą być skierowane w dół lub w górę w zależności od wartości współczynnika  we wzorze funkcji kwadratowej.

Jeśli:

 • a większeto ramiona paraboli skierowane są do góry,
 • a mniejszeto ramiona paraboli skierowane są w dół.

Wierzchołek paraboli (W) możemy obliczyć, korzystając z ogólnego wzoru funkcji kwadratowej.

funkcja kwadratowa - postać ogólna
funkcja kwadratowa - współrzędne wierzchołka  p,q – współrzędne wierzchołka
funkcja kwadratowa - wierzchołek paraboli

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej

Miejscem zerowym funkcji kwadratowej nazywamy każdy argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0.
miejsce zerowe

To, ile funkcja kwadratowa będzie mieć miejsc zerowych uzależnione jest od wartości

Jeśli:

 • delta mniejsza– nie ma miejsc zerowych
 • delta równa – jedno miejsce zerowe,
 • delta większa– dwa miejsca zerowe.

 

Jedno miejsce zerowe funkcji kwadratowej  

Kiedy delta jest równa zero miejsce zerowe obliczamy z wzoru

funkcja kwadratowa - jedno miejsce zerowe

Dwa miejsca zerowe funkcji kwadratowej

Przy delcie większej od zera stosujemy dwa wzory na dwa miejsca zerowe

funkcja kwadratowa - dwa miejsca zerowe

 

Ważne

Kiedy funkcja kwadratowa występuje pod postacią iloczynową to jej miejsca zerowe możemy odczytać bez korzystania z wzoru. Wystarczy rzucić okiem bezpośrednio na jej wzór.funkcja kwadratowa - przykład

Miejsca zerowe to x1 oraz x2