Dzielenie wielomianów może odbywać się z wykorzystaniem tradycyjnej metody lub przy użyciu schematu Hornera. Aby w pełni zrozumieć sposób dzielenia wielomianów, warto powrócić do samej definicji tego działania.

Podzielność wielomianów – najważniejsze definicje

Wielomian P(x) będzie podzielny przez wielomian Q(x) wyłącznie, gdy istnieje taki wielomian S(x), który spełnia równanie:

dzielenie wielomianów 1

 

Ważne: Przy dzieleniu wielomianu przez inny wielomian istnieje możliwość otrzymania reszty z dzielenia. Reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian x to W(a).

 

W(x) oraz P(x) są wielomianami, a dodatkowo P(x) nie jest wielomianem zerowym. W takim przypadku istnieją dwa takie wielomiany Q(x) i R(x) spełniające równanie:

dzielenie wielomianów 2

w którym stopień wielomianu R(x) jest mniejszy od stopnia wielomianu P(x).

 

Wielomianem jest funkcja jednej zmiennej w potędze 3 bądź wyższej. Wielomian jednej zmiennej x należy doℝ to funkcja określona wzorem:

dzielenie wielomianów 2
strzałka
n należy doℕ- stopień wielomianu
dzielenie wielomianów 4należy doℝ- współczynniki wielomianu
dzielenie wielomianów 5 – wyraz wolny wielomianu
dzielenie wielomianów 6różne od 0-wyraz przy najwyższej potędze

 

Stopniem wielomianu nazywamy najwyższy wykładnik potęgi zmiennej wielomianu dla niezerowego współczynnika.

Jednomian a wielomiany

Jednomianem określamy wyrażenie algebraiczne, które składa się z jednej liczby i ewentualnie jednej lub kilku liter. Kolejno możemy wyróżnić dwumian, składający się z dwóch jednomianów, które są połączonych ze sobą znakiem dodawania, bądź odejmowania. Kolejno możemy wyliczać trójmiany itd., jednak dużo prościej jest używać określenia wielomiany. Już sam dwumian jest wielomianem.

Dzielenie wielomianów

 1. Pierwszym krokiem podczas dzielenia wielomianów jest zapisanie wielomianów pod inną postacią:
  • wielomian dzielenie wielomianów 7 przez dwumian dzielenie wielomianów 8
   dzielenie wielomianów 9
 1. Następnie pierwsze składniki wielomianu dzielimy przez pierwszy składnik dwumianu.pierwszy składnik wielomianu: dzielenie wielomianów 10

  pierwszy składnik dwumianu: x

  dzielenie wielomianów 11

 

 

 1. Wynik powyższego dzielenia: dzielenie wielomianów 12 mnożymy przez dwumian. Wynik należy zapisać pod wielomianem.
  dzielenie wielomianów 13

 

 1. W następnej kolejności należy wykonać odejmowanie: od wielomianu odejmujemy wielomian, który jest zapisany pod nim. Otrzymany wynik należy zapisać pod kreską.dzielenie wielomianów 14

 

 1. Kolejne operacje wykonujemy tak samo jak poprzednie. W momencie, gdy uzyskamy wielomian o stopniu niższym, od tego, przez który dzielimy, algorytm się kończy.dzielenie wielomianów 15
  -1

 

 1. Resztą z dzielenia wielomianu jest otrzymana liczba -1. Wielomian ten możemy zapisać pod postacią:
  dzielenie wielomianów 16