GRATIS!!!

Kupując przynajmniej jeden produkt do egzaminu ósmoklasisty, poza kupionym omówieniem wideo otrzymujesz GRATIS 18 arkuszy egzaminacyjnych pdf CKE z ostatnich 3 lat (wraz z odpowiedziami)!!!

Wróć do sklepu