funkcja liniowa
wzory skróconego mnożenia
tablice matematyczne cke
zmiany na maturze z matematyki 2022
pole trapezu
logarytmy
twierdzenie pitagorasa
romb
pole rombu
liczby naturalne
trapezfunkcja kwadratowa
trygonometria
kolejność wykonywania dziłań
obliczanie procentów
równanie kwadratowe
ostrosłup
pole kola
całkowanie przez części
liczby wymierne
pierwiastki
średnica
odchylenie standardowe
tablice trygonometryczne
hiperbola
trójkąt 30 60 90
pole trójkąta
pole prostokąta
kwadrat
kurs maturalny poziom rozszerzony
pole kwadratu
trójkaty
obwód kola
wielomiany
czworościan foremny
średnia arytmetyczna
sześcian
dziedzina funkcji
przekątna kwadratu
wartość bezwzględna
liczby rzeczywiste
twierdzenie Talesa
graniastosłup prawidłowy czworokątny
podzial liczb
wzory redukcyjne
działania na macierzach
parabola
logarytmy wzory
trapez równoramienny
ostrosłup prawidłowy czworokątny
funkcja definicja i wlasności
potęgi
ciąg arytmetyczny
układ współrzędnych
stożek
ciąg geometryczny
trapez prostokątny
mnożenie ułamków
objetość walca
miejsce zerowe funkcji
najmniejsza wspólna wielokrotność nww
trojkąt prostokątny
wzór rekurencyjny ciągu
prostokąt
objetość graniastosłupa
zaokraglanie liczb przybliżanie liczb
proste równania trygonometryczne
największy wspólny dzielnik nwd
liczba pi
postać kanoniczna
trojkąt równoramienny
wykres funkcji
matura
funkcja wykładnicza
macierze podstawowe definicje
wzory trygonometryczne
planimetria
postac iloczynowa
procenty
schemat Hornera
rozwiazywanie układów równań liniowych metodą podstawiania oraz przeciwnych współczynników
objetość ostrosłupa
ułamki
twierdzenie cosinusów
objetość prostopadłościanu
obwód prostokąta
trojkąt równoboczny
przekątna prostokąta
wzory Viete’a
liczby niewymierne
czworokąt
nierowności kwadratowe
proste prostopadle
prawdopodobieństwo
definicja i rodziaje liniowych ukladow rownan
ciągi liczbowe
definicja i interpretacja geometryczna liczby zespolonej
algorytm euklidesa
logarytm dziesiętny
funkcja homograficzna
arkusze maturalne matematyka
funkcje wymierne
iloczyn skalarny
geometria w przestrzeni stereometria
promil
jedynka trygonometryczna
rachunek prawdopodobieństwa
wzór Herona
twierdzenie sinusów
całkowanie przez podstawienie
odejmowanie ulamkow
objętość kuli
kolo i okrag

funkcja liniowa
wzory skróconego mnożenia
tablice matematyczne cke
zmiany na maturze z matematyki 2022
pole trapezu
logarytmy
twierdzenie pitagorasa
romb
pole rombu
liczby naturalne
trapez
graniastosłup
wzór na deltę
pole rownoległoboku
prostopadłościan
funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym
równoległobok
liczby całkowite
mediana

ciag geometryczny wzorydodawanie i odejmowanie logarytmowsporzadzanie wykresu funkcji kwadratowejrownanie prostej przechodzacej przez dwa punktyfunkcja wymierna wyrazenia wymiernewyznaczenie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresusrednia wazonarozklad wielomianu na czynnikigraniastoslupy wzoryzaznaczanie przedzialow liczbowych na osidefinicja i wlasnosci funkcjitwierdzenie kroneckera capellegopierwiastek wielomianuwlasnosci logarytmowrownania wielomianowemiejsce zerowe funkcji liniowejprzesuniecie wykresu funkcji o wektorczworokaty opisane na okregudzialania na zbiorachstyczne i siecznecalki funkcji elementarnychmonotonicznosc funkcji kwadratowejostroslupy wzory

równania wymierne
Ostrosłup prawidłowy sześciokątny
wyznacznik definicja i wlasnosci
obwod kwadratu
obwod trapezu
Graniastosłup prawidłowy sześciokątny
twierdzenie bezouta
Przekątna sześcianu
Trojkąty przystające
Funkcja logarytmiczna
Miejsca zerowe funkcji kwadratowej
Suma ciagu arytmetycznego
Pole prostopadłościanu
Przekształcenia wykresów funkcji
Dodawanie wielomianów
ostroslup prawidlowy
wyznaczanie rownania prostej znajac jej wspolczynnik kierunkowy
tozsamosci trygonometryczne
ulamek okresowy
permutacja
ciag arytmetyczny wzory
pole kuli
logarytm naturalny
trojkat rozwartokatny
rozklad liczby na czynniki pierwsze nww i nwd
rownania z kilkoma wartosciami bezwzglednymi
dlugosc odcinka
procent skladany
objetosc stozka
rownanie okregu na plaszczyznie kartezjanskiej
suma ciagu geometrycznego
rozwiazania rownan trygonometrycznych typu sinxa cosxa tanxa
wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej
obwod rownolegloboku
zbior wartosci funkcji kwadratowej
granice funkcji
wykresy funkcji trygonometrycznych
nierownosci z wartoscia bezwzgledna
sposoby okreslania funkcji
odleglosc punktu od prostej
srodek odcinka
trojkat ostrokatny
pole graniastoslupa
ciag geometryczny wzorypierwiastki i potęgi – zadania
graniastoslup prosty
walec
zbiór wartosci funkcji
graniastoslup prawidlowy
dzielenie wielomianow
wariancja
dodawanie ulamkow
bledy przyblizenia blad wzgledny i bezwzgledny
pole szescianu
cieciwa
ulamki zwykle
histogram
Proste równoległe na płaszczyznie
dzielenie ulamkow
objętość sześcianu
monotonicznosc funkcji
ulamki dziesietne
promien

Przykładowe ceny zakupu dostępu do rozwiązań wszystkich aktualnie nagranych rozwiązań na okres:

  • 1 miesiąca – 49,99zł
  • 3 miesięcy – 119,99zł
  • 12 miesięcy – 299,99zł
  • Można też kupować oddzielnie wybrane rozdziały, wtedy każdy rozdział kosztuje 24,99zł (dostęp na 3 miesiące)

Kup dostęp

funkcja liniowa
wzory skróconego mnożenia
tablice matematyczne cke
zmiany na maturze z matematyki 2022
pole trapezu
logarytmy
twierdzenie pitagorasa
romb
pole rombu
liczby naturalne
trapez
graniastosłup
wzór na deltę
pole rownoległoboku
prostopadłościan
funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym
równoległobok
liczby całkowite
mediana
funkcja kwadratowa
trygonometria
kolejność wykonywania dziłań
obliczanie procentów
równanie kwadratowe
ostrosłup
pole kola
całkowanie przez części
liczby wymierne
pierwiastki
średnica
odchylenie standardowe
tablice trygonometryczne
hiperbola
trójkąt 30 60 90
pole trójkąta
pole prostokąta
kwadrat
kurs maturalny poziom rozszerzony
pole kwadratu
trójkaty
obwód kola
wielomiany
czworościan foremny
średnia arytmetyczna
sześcian
dziedzina funkcji
przekątna kwadratu
wartość bezwzględna
liczby rzeczywiste
twierdzenie Talesa
graniastosłup prawidłowy czworokątny
podzial liczb
wzory redukcyjne
działania na macierzach
parabola
logarytmy wzory
trapez równoramienny
ostrosłup prawidłowy czworokątny
funkcja definicja i wlasności
potęgi
ciąg arytmetyczny
układ współrzędnych
stożek
ciąg geometryczny
trapez prostokątny
mnożenie ułamków
objetość walca
miejsce zerowe funkcji
najmniejsza wspólna wielokrotność nww
trojkąt prostokątny
wzór rekurencyjny ciągu
prostokąt
objetość graniastosłupa
zaokraglanie liczb przybliżanie liczb
proste równania trygonometryczne
największy wspólny dzielnik nwd
liczba pi
postać kanoniczna
trojkąt równoramienny
wykres funkcji
matura
funkcja wykładnicza
macierze podstawowe definicje
wzory trygonometryczne
planimetria
postac iloczynowa
procenty
schemat Hornera
rozwiazywanie układów równań liniowych metodą podstawiania oraz przeciwnych współczynników
objetość ostrosłupa
ułamki
twierdzenie cosinusów
objetość prostopadłościanu
obwód prostokąta
trojkąt równoboczny
przekątna prostokąta
wzory Viete’a
liczby niewymierne
czworokąt
nierowności kwadratowe
proste prostopadle
prawdopodobieństwo
definicja i rodziaje liniowych ukladow rownan
pierwiastki i potęgi – zadania
graniastoslup prosty
walec
zbiór wartosci funkcji
graniastoslup prawidlowy
dzielenie wielomianow
wariancja
dodawanie ulamkow
bledy przyblizenia blad wzgledny i bezwzgledny
pole szescianu
cieciwa
ulamki zwykle
histogram
Proste równoległe na płaszczyznie
dzielenie ulamkow
objętość sześcianu
monotonicznosc funkcji
ulamki dziesietne
promien
geometria w przestrzeni stereometria
promil
jedynka trygonometryczna
rachunek prawdopodobieństwa
wzór Herona
twierdzenie sinusów
całkowanie przez podstawienie
odejmowanie ulamkow
objętość kuli
kolo i okrag
ciągi liczbowe
definicja i interpretacja geometryczna liczby zespolonej
algorytm euklidesa
logarytm dziesiętny
funkcja homograficzna
arkusze maturalne matematyka
funkcje wymierne
iloczyn skalarny
równania wymierne
Ostrosłup prawidłowy sześciokątny
wyznacznik definicja i wlasnosci
obwod kwadratu
obwod trapezu
Graniastosłup prawidłowy sześciokątny
twierdzenie bezouta
Przekątna sześcianu
Trojkąty przystające
Funkcja logarytmiczna
Miejsca zerowe funkcji kwadratowej
Suma ciagu arytmetycznego
Pole prostopadłościanu
Przekształcenia wykresów funkcji
Dodawanie wielomianów
ostroslup prawidlowy
wyznaczanie rownania prostej znajac jej wspolczynnik kierunkowy
tozsamosci trygonometryczne
ulamek okresowy
permutacja
ciag arytmetyczny wzory
pole kuli
logarytm naturalny
trojkat rozwartokatny
rozklad liczby na czynniki pierwsze nww i nwd
rownania z kilkoma wartosciami bezwzglednymi
dlugosc odcinka
procent skladany
objetosc stozka
rownanie okregu na plaszczyznie kartezjanskiej
suma ciagu geometrycznego
rozwiazania rownan trygonometrycznych typu sinxa cosxa tanxa
wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej
obwod rownolegloboku
zbior wartosci funkcji kwadratowej
granice funkcji
wykresy funkcji trygonometrycznych
nierownosci z wartoscia bezwzgledna
sposoby okreslania funkcji
odleglosc punktu od prostej
srodek odcinka
trojkat ostrokatny
pole graniastoslupa
ciag geometryczny wzory
dodawanie i odejmowanie logarytmow
sporzadzanie wykresu funkcji kwadratowej
rownanie prostej przechodzacej przez dwa punkty
funkcja wymierna wyrazenia wymierne
wyznaczenie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu
srednia wazona
rozklad wielomianu na czynniki
graniastoslupy wzory
zaznaczanie przedzialow liczbowych na osi
definicja i wlasnosci funkcji
twierdzenie kroneckera capellego
pierwiastek wielomianu
wlasnosci logarytmow
rownania wielomianowe
miejsce zerowe funkcji liniowej
przesuniecie wykresu funkcji o wektor
czworokaty opisane na okregu
dzialania na zbiorach
styczne i sieczne
calki funkcji elementarnych
monotonicznosc funkcji kwadratowej
ostroslupy wzory