Nie, po okresie próbnym nie jest pobierana automatycznie żadna opłata. Nie trzeba zgłaszać chęci rezygnacji z dostępu do nagrań, dostęp zostaje wycofany automatycznie. Dostęp nie będzie przedłużany bez wiedzy, ani zgody użytkownika. Użytkownik powinien sam wykupić dostęp na kolejne okresy chcąc dalej używać portalu.

Nie, obecnie oferujemy nagrania z podręcznika Oficyny Edukacyjnej Pazdro (wybrane rozdziały i zadania). Sukcesywnie dodajemy kolejne nagrania. Wkrótce będę dostępne też pozycje innych wydawnictw.