Administratorem serwisu internetowego pod domeną matma24.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Matma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-819) przy ul. Puławskiej 284, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego pod numerem KRS 0000903458, NIP: 9512520345, zwana dalej jako „Matma”.

Matma stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne oraz procedury, zapobiegając ingerencji osób nieupoważnionych w prywatność użytkowników Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszej polityki prywatności.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Matma, jako Administrator Danych Osobowych, przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pod pojęciem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Matma szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Do danych osobowych, które mogą być przetwarzane, zaliczają się:
– imię
– nazwisko

– adres pocztowy
– adres e-mail
– adres IP
– nr telefonu

Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:
– świadczenie usług, w tym usługi newslettera
– wysyłanie informacji handlowych
– segmentacji użytkowników w celu dostarczenia lepiej dopasowanych komunikatów
– wystawiania oraz wysyłania faktur za świadczone usługi

– wysyłania zamówionej przez użytkownika informacji o dostępności usług, na które użytkownik czeka

Dane zbierane są poprzez formularze kontaktowe, profil użytkownika, oraz newsletter. Dane zbierane są także po bezpośrednim skontaktowaniu się z Grupą Matma, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Czynności te odbywają się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej kontakt@matma24.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika. Pod wskazanym adresem możliwy jest także bezpośredni kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w spółce Matma.

Matma może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu, których jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Matmę albo przetwarzający, z którymi Matma ściśle współpracuje.

Zbierane są wyłącznie tzw. „dane zwykłe”. Regulacje związane z danymi zwykłymi obejmuje artykuł 6 RODO.

Matma zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w której Matma jest zobowiązana do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bądź w ramach świadczonych przez Matmę usług (np. korzystanie z zewnętrznych narzędzi do e-mail marketingu). Dodatkowo Matma stosuje zabezpieczenie na swoich stronach internetowych za pomocą certyfikatu SSL, który szyfruje dane podawane przez użytkowników.

Pliki cookies

Matma zbiera informacje o użytkownikach za pomocą tzw. plików cookies, które służą do identyfikacji użytkowników odwiedzających Serwis. Informacje te mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej do tych użytkowników (tzw. remarketing), dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, generowania statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych.

Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Zazwyczaj by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.