Zanim przejdziemy do obliczania objętości graniastosłupa, przypomnijmy sobie najważniejsze informacje o tym wielościanie.

Graniastosłup – definicja

Graniastosłup jest wielościanem, którego podstawy są wielokątami przystającymi równoległymi względem siebie. Ściany boczne w graniastosłupie są równoległobokami lub prostokątami. Każdy graniastosłup składa się z:

  • dwóch podstaw,
  • ścian bocznych,
  • równoległych do siebie krawędzi.

Rodzaje graniastosłupa

Graniastosłupy dzielimy na:

  • graniastosłupy proste,
  • graniastosłupy pochyłe.

 

Graniastosłup prosty jest wielościanem, którego ściany są prostokątami. W przypadku tego graniastosłupa krawędzie ścian bocznych są prostopadłe do jego podstaw. W graniastosłupie prostym wysokość jest równa długości krawędzi bocznej.

Rodzaje poszczególnych graniastosłupów prostych zależą od figury znajdującej się w podstawie – np. graniastosłup prosty trójkątny, graniastosłup prosty pięciokątny itd. Długość wysokości graniastosłupa prostego jest taka sama jak długość krawędzi bocznej bryły.

 

Rozpoznanie graniastosłupa pochyłego nie jest trudne. Jak sama nazwa wskazuje, jego bryła jest pochyła. Ściany boczne składają się z kolei z równoległoboków niebędących prostokątami, choć niektóre ściany graniastosłupa pochyłego też mogą być prostokątami.

 

Wysokość graniastosłupa 

Wysokością graniastosłupa nazywamy odcinek prostopadły do podstawy, którego końce zawierają się w płaszczyznach, na których leżą podstawy.

 

Przekątna graniastosłupa 

Przekątna graniastosłupa jest odcinkiem łączącym dwa wierzchołki tego wielościanu, które leżą na różnych podstawach i na różnych ścianach graniastosłupa. Graniastosłup o podstawie trójkąta nie ma przekątnych. Każdy inny graniastosłup ma 2 lub więcej przekątnych.

Objętość graniastosłupa

Aby obliczyć objętość graniastosłupa, potrzebujemy dwóch wartości: pola podstawy oraz wysokości bryły. Wzór na objętość graniastosłupa to:

objętość graniastosłupa 1Pp – pole podstawy
H – wysokość

 

Pole podstawy możemy obliczać różnie, w zależności od figury, która tworzy podstawę. Jeśli w podstawie mamy kwadrat, wysokość graniastosłupa mnożymy przez pole kwadratu. Analogicznie, gdy jest w nim trójkąt – wysokość graniastosłupa mnożymy przez pole trójkąta.

Pole powierzchni graniastosłupa

Polem powierzchni graniastosłupa jest suma wszystkich ścian bocznych bryły i jego dwóch podstaw. Wzór na pole graniastosłupa to:

objętość graniastosłupa 22Pp – suma pól podstaw graniastosłupa
Pb – suma pól  ścian bocznych

 

Pole podstawy graniastosłupa jest liczone z różnych wzorów, w zależności od rodzaju figury znajdującej się w podstawie.

 

W przypadku niektórych graniastosłupów, jak np. graniastosłup prawidłowy czworokątny, obliczenie pola bocznego jest dużo prostsze. Tutaj  wszystkie ściany boczne są jednakowymi prostokątami o bokach a i H (wysokość graniastosłupa). Wówczas warto skorzystać z wzoru na pole boczne:

objętość graniastosłupa 3