Dział matematyczny, jakim jest trygonometria, skupia się na zależnościach pomiędzy długościami boków a miarami kątów znajdujących się wewnątrz trójkątów. W analizie matematycznej często pojawiają się funkcje trygonometryczne, które stanowią rozszerzenie podstawowej trygonometrii. Po funkcje trygonometryczne sięgamy głównie w momencie zetknięcia się z trójkątem prostokątnym.

 

Choć wiele obliczeń możemy dokonać samodzielnie, w niektórych przypadkach konieczne będzie sięgnięcie po tablice wartości funkcji trygonometrycznych. Z tablic tych możemy także bez przeszkód korzystać na maturze. Znajdują się one na końcu tablic matematycznych CKE.

 

Warto dowiedzieć się, jak korzystać z tablic, aby skutecznie rozwiązywać zadania, przy których ich użycie jest koniecznością.

Tablica trygonometryczna – czym jest?

Tabele w tablicach trygonometrycznych zawierają kąty i odpowiadające im wartości sinusa, cosinusa i tangensa.

Odczytywanie wartości tablic trygonometrycznych krok po kroku

Posiadając kąt tablice trygonometryczne 1, wyznaczenie wartości sinusa, cosinusa i tangensa jest możliwe dzięki dostępności tablic.

 

Wyznaczanie sinusa tablice trygonometryczne 1

Aby wyznaczyć sinusa tego kąta, w pierwszej kolejności zwróć uwagę na drugą kolumnę. Sprawdź jaki kąt znajduje się przy sinusie w nazwie drugiej kolumny. Widoczny jest kąt , a to oznacza, że wartości dla kąta  musisz szukać w kolumnie oznaczonej właśnie jako . W tablicach trygonometrycznych jest to pierwsza kolumna. Zgodnie z nią sinus tablice trygonometryczne 2

 

 

tablice trygonometryczne 3 tablice trygonometryczne 4 tablice trygonometryczne 5 tablice trygonometryczne 6
1 0,0175 0,0175 89
19 0,3256 0,3443 71

 

 

Wyznaczanie cosinusa tablice trygonometryczne 1

Ponownie zwróć uwagę na nazwę drugiej kolumny. Tym razem przy cos pojawia się kąt beta. To oznacza, że 19° musisz szukać w kolumnie oznaczonej jako beta. W tablicach trygonometrycznych jest to zazwyczaj kolumna 4. Następnie odczytaj wartość dla 19° w kolumnie oznaczonej tablice trygonometryczne 7

 

 

tablice trygonometryczne 3 tablice trygonometryczne 4 tablice trygonometryczne 5 tablice trygonometryczne 6
70 0,9397 2,7475 20
71 0,9455 2,9042 19

 

 

Wyznaczanie tangensa tablice trygonometryczne 1

Przy odczytywaniu wartości dla tangensa należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na kąt stojący przy nim w tabeli. W tym przypadku również jest nim . Ponownie zwracamy więc uwagę na kolumnę po lewej stronie oznaczoną  i szukamy naszego kąta 19°. Tym razem tablice trygonometryczne 8

 

 

tablice trygonometryczne 3 tablice trygonometryczne 4 tablice trygonometryczne 5 tablice trygonometryczne 6
19 0,3256 0,3443 20
20 0,3420 0,3640 19

 

Tablice trygonometryczne okazują się niezwykle przydatne wyłącznie wówczas, gdy wiemy, w jaki sposób się nimi posługiwać. Warto poświęcić im więcej uwagi, w szczególności, jeśli jesteśmy przed maturą. Niemal na każdym egzaminie dojrzałości twórcy arkuszy sprawdzają wiedzę z zakresu odczytywania tablic trygonometrycznych.