You are currently viewing Video korepetycje
matma24.pl-videokorepetycje-z-matematyki-scaled

Video korepetycje

Pomoc w nauce

Według badań statystycznych. 78% osób szukających pomocy w nauce, szuka jej w zakresie nauk ścisłych oraz języków obcych. Spośród 78% osób szukających pomocy w nauce, aż 80% dotyczy zakresu wiedzy z programów nauczania szkół średnich.

W przypadku nauk ścisłych to matematyka i fizyka zajmują najwyższe pozycje wśród popularności . W kwestii języków obcych na najwyższych pozycjach plasują się język angielski oraz niemiecki.

Decydując się na skorzystanie z pomocy w nauce uczniowie oraz ich opiekunowie mają do wyboru kilka form pomocy. Opiszmy te najpopularniejsze.

Korepetycje

Od lat najpopularniejszymi formami pomocy w nauce są niewątpliwie korepetycje. Dzięki tej formie nauczania korepetytor przekazuje swoja wiedzę bezpośrednio uczniowi i może skupić się tylko na nim.

Ta metoda nauczania wydaje się być najbardziej efektywna, ponieważ uwaga korepetytora skupia się tylko na jednym uczniu, jego potrzebach i możliwościach.  Korepetytor metodę oraz szybkość przekazywania wiedzy dostosowuje do możliwości ucznia – ale czy zawsze tak jest?

W rzeczywistości niestety często bywa, iż korepetytor ma trudności z przekazaniem swojej wiedzy, a same zajęcia traktuje jedynie jako dodatkowe źródło dochodu.

Video korepetycje

Alternatywną formą dla tradycyjnych korepetycji są video korepetycje, które odbywają się za pomocą Internetu przy użyciu kamer internetowych. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ uczeń i korepetytor nie muszą się spotykać oraz tracić czasu i pieniędzy potrzebnych na dojazd.

Kursy online

Kolejną forma nauczania są kursy online oraz filmy szkoleniowe, umożliwiające szybka naukę określonych zagadnień. Dla przykładu kurs z matematyki online prezentuje nam sposoby rozwiązania określonych zadań matematycznych. Lektor rozwiązuje i tłumaczy zadanie, a gdy czegoś nie zdążyliśmy zapamiętać nie musimy nikogo prosić o powtórzenie tylko sami cofamy materiał video. To nowoczesne i szybkie formy nauczania, które na całym świecie zdobywają uznanie uczniów i nauczycieli.

Wady i zalety

Każda z metod posiada swoje słabe i mocne strony. Warto jednak wybrać tą metodę, która posiada więcej zalet niż wad.

W przypadku video korepetycji i kursów z matematyki online jedyną wadą stanowi konieczność posiadania komputera, smartfonu lub tabletu oraz dostępu do Internetu. Biorąc  jednak pod uwagę obecny postęp technologiczny wady te wydają się być mało istotne.

Warto natomiast wymienić zalety płynące z video korepetycji i kursów online:

  • Brak konieczności dojeżdżania na zajęcia
  • Znacznie niższa cena w porównaniu do tradycyjnych form nauczania
  • Swobodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Możliwość nauki w dowolnym miejscu np. autobus
  • Oszczędność czasu

Decydując się na formy nauczania warto zatem iść z duchem czasu 😊