Pierwiastkowanie i potęgowanie wykorzystujemy nie tylko na lekcjach matematyki, ale także w życiu codziennym. Dowiedz się więc, na czym polegają oba te działania, a także poznaj najważniejsze wzory ułatwiające dokonywanie obliczeń. Poniżej przedstawiamy Ci zarówno definicję pierwiastkowania oraz potęgowania, jak i przykłady pozwalające je zrozumieć. Dowiesz się także z nich, jak wyglądają podstawowe działania na potęgach i pierwiastkach.

Pierwiastki

Pierwiastek kwadratowy z liczby nieujemnej a, to liczba nieujemna b, której kwadrat wynosi a:

pierwiastki i potęgi - zadania 1 kiedy pierwiastki i potęgi - zadania 2 oraz pierwiastki i potęgi - zadania 3

 

pierwiastki i potęgi - zadania 4

 

Przykład

pierwiastki i potęgi - zadania 5
Chociaż pierwiastki i potęgi - zadania 6, to pierwiastki i potęgi - zadania 7 nie jest równy 6. Wynika to  samej definicji pierwiastka kwadratowego, która mówi nam, że pierwiastek kwadratowy jest liczbą nieujemną.

 

Pierwiastek sześcienny – inaczej trzeciego stopnia – z liczby nieujemnej a jest taką liczbą b, która podniesiona do trzeciej potęgi pozwoli nam uzyskać liczbę a:

pierwiastki i potęgi - zadania 8 kiedy pierwiastki i potęgi - zadania 9
pierwiastki i potęgi - zadania 10

 

Obliczanie pierwiastka trzeciego stopnia to działanie odwrotne do podnoszenia do trzeciej potęgi.

 

Przykłady

  • pierwiastki i potęgi - zadania 11
  • pierwiastki i potęgi - zadania 12

 

Ważne: wynikiem pierwiastkowania zawsze musi być liczba dodatnia. Pod pierwiastkiem także może znaleźć się wyłącznie liczba dodatnia.

Działania na pierwiastkach

Pierwiastek iloczynu:

pierwiastki i potęgi - zadania 13

pierwiastki i potęgi - zadania 14

 

Przykład:

pierwiastki i potęgi - zadania 15
strzałka
Pierwiastek iloczynu równa się iloczynowi pierwiastków.

 

Pierwiastek ilorazu:

pierwiastki i potęgi - zadania 16

Potęgi

Potęgi służą do zapisywania długich iloczynów w prostszy sposób. Na potęgach mogą być wykonywane różne działania, z którymi zapoznasz się poniżej.

Zapis potęgi:

pierwiastki i potęgi - zadania 17a – podstawa potęgi
n – wykładnik potęgi

 

Potęga pierwiastki i potęgi - zadania 18 to iloczyn n czynników równych liczbie a dla liczby naturalnej n>1

Ważne: Nie definiujemy wartości pierwiastki i potęgi - zadania 20.

 

Warto znać także niektóre potęgi liczb: 2, 3, 4, 5 co przyspiesza wiele obliczeń.

 

n pierwiastki i potęgi - zadania 21 pierwiastki i potęgi - zadania 22 pierwiastki i potęgi - zadania 23 pierwiastki i potęgi - zadania 24
1 2 3 4 5
2 4 9 16 25
3 8 27 64 125
4 16 81 256 625
5 32 243 1024
6 64 729
7 128
8 256
9 512
10 1024

 

Przykład

  • pierwiastki i potęgi - zadania 25
  • pierwiastki i potęgi - zadania 26
  • pierwiastki i potęgi - zadania 27

 

Podczas obliczania wartości wyrażeń, w których występują potęgi, warto korzystać z prawa działania na potęgach:

pierwiastki i potęgi - zadania 28

Potęgowanie i pierwiastkowanie – najważniejsze wzory

Wzory na potęgi o wykładnikach wymiernych: 

pierwiastki i potęgi - zadania 29

Potęgowanie i pierwiastkowanie w życiu codziennym

Wiedza o potęgach i pierwiastkach jest potrzebna nie tylko w szkole. Korzystamy z niej także w późniejszym życiu, chociażby do obliczania powierzchni danego pomieszczenia. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, ile materiału potrzebujemy do przeprowadzenia remontu w danym pokoju.