Funkcję kwadratową możemy zapisać na kilka różnych sposobów. Poniżej przedstawiamy Ci przykład jednej funkcji, jednak z wykorzystaniem kilku różnych postaci:

postać iloczynowa 1

 

Tego rodzaju wzorów opisujących jedną funkcję możemy zapisywać bardzo wiele. Warto jednak pamiętać, że to najprostsza postać funkcji kwadratowej ułatwia nam dokonywanie obliczeń.

 

Najczęściej spotykane postaci funkcji kwadratowej to:

 • postać ogólna,
 • postać kanoniczna,
 • postać iloczynowa.

Przyjrzyjmy się bliżej ostatniej postaci funkcji – iloczynowej.

Postać iloczynowa funkcji

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej:

funkcja kwadratowa - postać iloczynowa
a – współczynnik liczbowy,
aróżne od0
postać iloczynowa 2 – miejsca zerowe funkcji

 

Funkcja kwadratowa może mieć jedno miejsce zerowe, dwa miejsca zerowe lub nie mieć ich wcale. Miejsce zerowe funkcji możemy odczytać bez konieczności dokonywania obliczeń właśnie z postaci iloczynowej.

 

Gdy:

 1. delta równa, to postać iloczynowa 3
 2. delta większa, to postać iloczynowa 4
 3. delta mniejsza, to postać iloczynowa funkcji nie istnieje
  strzałka
  postać iloczynowa 5 – miejsce zerowe funkcji,
  postać iloczynowa 2 – pierwsze i drugie miejsce zerowe funkcji
  delta symbol – wyróżnik – postać iloczynowa 6

Postać iloczynowa – jak zamienić postać ogólną na postać iloczynową?

Poszczególne postacie funkcji można dowolnie zamienić na inne postaci. Jak to zrobić?

 

Mając postać ogólną funkcji kwadratowej postać iloczynowa 7

Należy w pierwszej kolejności odczytać z danego wzoru wszystkie wartości współczynników. Dla:

postać iloczynowa 7

będzie to:

postać iloczynowa 8

Dzięki wartościom współczynników możesz obliczyć miejsce zerowe funkcji. Wystarczy podstawić je do wzoru na delta symbol.

postać iloczynowa 9

Z powyższego wynika, że >0, a to oznacza, że funkcja ma dwa miejsca zerowe. Obliczamy je ze wzorów:

postać iloczynowa 10

Otrzymane miejsca zerowe możesz teraz podstawić do wzoru na postać iloczynową funkcji:

funkcja kwadratowa - postać iloczynowa
postać iloczynowa 11

Postać iloczynowa – co z niej możemy odczytać?

Niezaprzeczalną zaletą postaci iloczynowej funkcji jest możliwość odczytania z niej wielu danych. Miejsca zerowe nie są jednak jedynymi. Współczynnik a może nam bowiem powiedzieć czy ramiona paraboli funkcji kwadratowej są skierowane do góry, czy w dół.

 

Jeśli:

 • a jest większe od zera (a > 0), to ramiona paraboli są skierowane do góry,
 • a jest mniejsze od zera (a < 0), to ramiona paraboli są skierowane w dół.

Postacie funkcji – inne rodzaje

Postać ogólna funkcji kwadratowej: 

funkcja kwadratowa - postać ogólna
a,b,c – współczynniki liczbowe
aróżne od0

 

Postać kanoniczna funkcji kwadratowej:

funkcja kwadratowa - postać kanoniczna
a,p,q – współczynniki liczbowe
p,q – współrzędne wierzchołka paraboli
aróżne od0