Funkcję kwadratową możemy zapisać, posługując się postacią kanoniczną. Aby lepiej zrozumieć postać kanoniczną, warto przypomnieć sobie najważniejsze informacje o funkcji kwadratowej.

Funkcja kwadratowa – definicja

Funkcja kwadratowa (f) to taka funkcja, w której wzorze:

  • musi występować funkcja - definicja i własności 5,
  • może występować x,
  • może występować liczba stała.

Współczynnik przy czynniku funkcja - definicja i własności 5 w funkcji kwadratowej musi być różny od zera. Czynniki b oraz c mogą być dowolne – mogą być również zerami.

 

Ogólny wzór funkcji kwadratowej:

funkcja kwadratowa - postać ogólna
anależy doR\{0}
b,cnależy doR
a, b i c są współczynnikami funkcji kwadratowej

Postać kanoniczna funkcji kwadratowej

Zapis funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej wygląda następująco:

funkcja kwadratowa - postać kanoniczna
a, p, q – współczynniki liczbowe
aróżne od0

 

Po współczynniku a w funkcji w postaci kanonicznej możemy określić czy ramiona paraboli są skierowane do góry, czy w dół. Jeśli:

  • a > 0, to ramiona paraboli są skierowane do góry,
  • a < 0, to ramiona paraboli są skierowane w dół.

 

Dzięki postaci kanonicznej funkcji kwadratowej możemy ułatwić sobie odczytywanie zbioru wartości funkcji i współrzędnych wierzchołka paraboli. p i q są bowiem współrzędnymi wierzchołka.

postać kanoniczna 1W – wierzchołek
p,q – współrzędne wierzchołka

 

Kiedy mamy podaną postać ogólną funkcji, współrzędne wierzchołka możemy obliczyć, korzystając ze wzorów:

funkcja kwadratowa - współrzędne wierzchołka
strzałka
Oznacza to, że postać kanoniczna wygląda następująco:

postać kanoniczna 2

Wzór funkcji w postaci kanonicznej – jak zapisać?

Aby zapisać wzór funkcji w postaci kanonicznej, w pierwszej kolejności odczytaj ze wzoru ogólnego funkcji wartości współczynników. Kiedy posiadasz a, b, c oblicz wyróżnik funkcji korzystając ze wzoru na delta symbol.
strzałka
delta

Następnie oblicz wartości p i q, podstawiając do wzorów posiadane dane, czyli a, b, c oraz .

Ostatnim etapem jest podstawienie obliczonych wartości do wzoru na postać kanoniczną funkcji:

postać kanoniczna 3

 

Przykład

postać kanoniczna 4
Oblicz wyróżnik funkcji
postać kanoniczna 5
Oblicz wartość p i q.
postać kanoniczna 6
Podstaw obliczone wartości do wzoru na postać kanoniczną.
postać kanoniczna 7

Postać kanoniczna nie tylko w matematyce

Z postacią kanoniczną spotykamy się nie tylko w matematyce i w znanej Ci funkcji kwadratowej, którą możemy zamienić właśnie na postać kanoniczną. Ten sposób przedstawiania obiektu jako wyrażenia algebraicznego wykorzystywany jest także w informatyce – w algebrze komputerowej. Postać kanoniczna w algebrze komputerowej oznacza takie przedstawienie, dzięki któremu każdy obiekt ma swoją unikatową reprezentację. Dzięki postaci kanonicznej możemy w prosty sposób sprawdzić równość dwóch obiektów. Zrobimy to właśnie poprzez sprowadzenie ich do postaci kanonicznej. Proces, w którym zamieniamy obiekt na postać kanoniczną, jest określany normalizacją.