Promil oznacza jedną tysięczną całości. Oznaczamy go symbolem: promil 1

promil 2

 

Promil na ułamek 

Przy zamianie promila na ułamek, dzielimy liczbę promili przez 1000. Pamiętajmy o pominięciu symbolu przy podawaniu wyniku:

promil 3

 

Ułamek na promil 

Przy zamianie ułamka na promil działamy odwrotnie do przedstawionej powyżej sytuacji, a więc ułamek mnożymy przez 1000 promili:

promil 4

Promil a procent

Dziesiąta część procentu to promil.
promil 5

 

Warto powrócić także do definicji samego procenta, aby łatwiej zrozumieć promile.

 

Łacińskie wyrażenie “per centum” oznacza “na sto”. Procent jest jednym ze sposobów zapisu stosunku dwóch wielkości, w przypadku których dana liczba określona jest ułamkiem o mianowniku 100 oraz odpowiada setnej części danej wielkości. Z procentami mamy do czynienia niemal na każdym kroku – najpopularniejszym i najbliższym ich przykładem są obniżki cenowe w sklepach.

Jeden procent = 1%

 

Procent możemy zapisać na kilka sposobów:

  1. 5%
  2. promil 6 – zapis w ułamku zwykłym
  3. 0,05 – zapis w ułamku dziesiętnym

 

Ułamek na procent 

Aby zamienić ułamek zwykły na procent, należy rozszerzyć jego mianownik do 100. Kiedy tak zrobimy liczba, która pojawi się w mianowniku, będzie liczbą procentów, którą szukamy.

Przykłady:

promil 7

 

Drugim sposobem na zamianę ułamka na procent jest pomnożenie go przez 100%.

Przykłady:

promil 8

 

Procent na ułamek 

Zamiana procentu na ułamek jest banalnie prosta. Zwykle wystarczy zapisać w liczniku liczbę procentów, z kolei w mianowniku 100. W dalszej kolejności wystarczy skrócenie utrzymanego ułamka lub zamiana na ułamek mieszany.

 

Przykłady:

promil 9

Jak wygląda zamiana procentów na ułamek dziesiętny? W tym przypadku należy wyłącznie przesunąć przecinek o dwa miejsca w lewo.

Przykłady:

promil 10

 

Procent z danej liczby 

Aby obliczyć procent z dowolnej liczby, wystarczy pomnożyć ten procent przez liczbę. Pamiętaj jednak, aby przed mnożeniem zamienić procent na ułamek. W tym celu skorzystaj ze sposobów podanych powyżej.

 

Przykłady

Ile wynosi 10% z liczby 70?

promil 11
10% z liczby 70 to 7

Promil w codziennym życiu

Chyba jednym z najpopularniejszych zastosowań promili jest określenie z jego pomocą zawartości alkoholu w produktach oraz we krwi. Podczas kontroli trzeźwości, funkcjonariusz może przy pomocy urządzenia sprawdzić, czy kierująca osoba jest pod wpływem alkoholu. 1‰ to 100 mg alkoholu znajdującego się w 1 decylitrze krwi człowieka.