You are currently viewing Szybka nauka matematyki – teoria praktyki
matma24.pl szybka nauka matematyki

Szybka nauka matematyki – teoria praktyki

Motywacja do nauki matematyki

Jak szybko nauczyć się matematyki? Niezbędna jest odpowiednio wysoka motywacja. Tylko dzięki zdecydowaniu i wysokiej motywacji jesteśmy w stanie poświęcić odpowiednio dużo czasu na przyswojenie zagadnień matematycznych.

Wbrew panującym trendom – od lat nagminnie powtarzanym – nie tylko znajomość pojęć i definicji lub suchych wyuczonych wzorów jest kluczem do sukcesu. Ludzki umysł rozwija się w kierunku wiedzy użytecznej i warto to wykorzystać podczas zgłębiania zagadnień matematycznych.

Testy matematyczne

Zauważcie, że testy matematyczne mające na celu sprawdzenie poziomu wiedzy ucznia w zakresie znajomości zagadnień z matematyki niemal zawsze opierają się na praktyce. Jako zadanie egzaminacyjne należy poprawnie rozwiązać konkretne, jasno sprecyzowane zadanie matematyczne. W takim przypadku wyniki mogą być tylko dwa – prawidłowe rozwiązanie lub nieprawidłowe. Testy te są szalenie praktyczne, więc dlaczego naukę zaczynać od suchej teorii?

Teoria praktyki

Teoria praktyki w nauce matematyki wskazuje, aby szybko nauczyć się matematyki należy w pierwszej kolejności rozpocząć od zająć praktycznych i obserwowaniu rozwiązywania równań. Następnie kolejnym krokiem po zrozumieniu ogólnego schematu jest przejście do wzorów i pojęć.

Teoria szybkiej nauki matematyki wskazuje, że co do zasady trudniejsza do przyswojenia jest wiedza czysto podręcznikowa jak wzory i pojęcia ponieważ większość uczniów kojarzy ją z nudą i bezmyślnym powtarzaniem do momentu zapamiętania. Natomiast jako łatwiejszy element nauki określa część praktyczną i wskazuje, aby naukę zacząć od obserwacji i ćwiczeń rozwiązywania zadań, a następnie po czasie przejść do teorii.

Zgodnie z tezą najpierw zaczynamy od części łatwiejszej i stopniowo podnosimy poziom trudności.

 

Szybka nauka matematyki

Jak skutecznie i szybko nauczyć się matematyki ? W określonych zagadnieniach należy przejść najpierw do praktyki, a następnie dodać teorię i w efekcie zrozumieć cały proces. Kilka punktów przedstawi Ci ten proces nauczania:

  1. Przyjrzyj się rozwiązanym zadaniom matematycznym i zobacz krok po kroku kolejność wprowadzanych równań. Najlepiej jeśli masz możliwość obserwacji jak ktoś to robi. Pozornie wyda ci się, że nic nie rozumiesz, ale jest to mylne odczucie.

 

  1. Przeanalizuj kilka łatwiejszych zadań matematycznych z interesującego Cię działu i poznaj wstępny i ogólnikowy schemat. Sprawdź na przykładzie krok po kroku co z czym daje końcowy wynik.

 

  1. Po analizie praktycznej sięgnij po teorię, a wtedy wszystko stanie się jasne. Będziesz wiedział co, gdzie, kiedy i dlaczego.
  1. Rozpocznij ćwiczenia w rozwiazywaniu zadań, dzięki temu utrwalisz uzyskane informacje i nabierzesz doświadczenia.

 

Szkolenia z matematyki

Niezależnie od tego, czy zgadzasz się z teorią praktyki podczas nauki matematyki warto wypróbować każdy możliwy sposób mogący doprowadzić nas do sukcesu.

Jeśli nie wiesz gdzie zobaczyć instrukcje rozwiazywania zadań z matematyki sięgnij do Internetu. W naszym serwisie zobaczysz jak rozwiązać interesujące Cię zadania oraz krok po kroku wytłumaczymy Ci jak wykonać to samodzielnie.

Kurs z matematyki online możesz powtarzać, aż do osiągniecia sukcesu. Dzięki temu punkt 1, 2, 3 z szybkiej nauki matematyki masz za sobą, pozostanie tylko rozpocząć ćwiczenia, aby utrwalić uzyskaną wiedzę.

Pamiętaj, że każdy kiedyś zaczynał, a praktyka czyni mistrza, w myśl tej zasady oglądaj kursy matematyczne tyle razy ile potrzebujesz.