You are currently viewing Matematyka szkoła średnia 
matma24.pl-matematyka-szkola-srednia-scaled

Matematyka szkoła średnia 

Matematyka szkoła średnia 

Matematyka w Liceum i Technikum

Matematyka w zakresie szkoły średniej, niezależnie czy jest to technikum czy liceum, sprawia uczniom najwięcej problemów. Rozległy materiał konieczny do przyswojenia i ograniczony czas na przekazanie wiedzy skutecznie pogłębia ten – niekiedy poważny – problem.

Matematyka jako „królowa nauk” jest obecna w każdym aspekcie naszego życia i nie należy bagatelizować problemów związanych z jej nauką. Jeśli takowe występują koniecznie należy wyposażyć się w dodatkowe materiały dydaktyczne lub skorzystać z korepetycji.

W dobie rozwoju technologicznego tradycyjne korepetycje warto zamienić na zdalna naukę matematyki, która z pewnością nauczy nas zagadnień matematycznych, w efekcie rozwiazywanie zadań matematycznych stanie się znacznie prostsze i zrozumiałe.

Pomoc przy nauce matematyki

Nasze zadanie to pomóc Ci zrozumieć matematykę i z powodzeniem rozwiązywać stawiane przed Tobą zadania. Sam spójrz w czym jesteśmy w stanie Ci pomóc, szybko i skuteczne:

 • funkcja liniowa
 • wzory skróconego mnożenia
 • tablice matematyczne CKE
 • pole trapezu
 • logarytmy
 • twierdzenie pitagorasa
 • romb
 • pole rombu
 • liczby naturalne
 • trapez
 • graniastosłup
 • wzór na deltę
 • pole równoległoboku
 • prostopadłościan
 • funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym
 • równoległobok
 • liczby całkowite
 • mediana
 • funkcja kwadratowa
 • trygonometria
 • kolejność wykonywania działań
 • obliczanie procentów
 • równanie kwadratowe
 • ostrosłup
 • pole kola
 • całkowanie przez części
 • liczby wymierne
 • pierwiastki
 • średnica
 • odchylenie standardowe
 • tablice trygonometryczne
 • hiperbola
 • trójkąt 30 60 90
 • pole trójkąta
 • pole prostokąta
 • kwadrat
 • kurs maturalny poziom rozszerzony
 • pole kwadratu
 • trójkąty
 • obwód kola
 • wielomiany
 • czworościan foremny
 • średnia arytmetyczna
 • sześcian
 • dziedzina funkcji
 • przekątna kwadratu
 • wartość bezwzględna
 • liczby rzeczywiste
 • twierdzenie Talesa
 • graniastosłup prawidłowy czworokątny
 • podział liczb
 • wzory redukcyjne
 • działania na macierzach
 • parabola
 • logarytmy wzory
 • trapez równoramienny
 • ostrosłup prawidłowy czworokątny
 • funkcja definicja i własności
 • potęgi
 • ciąg arytmetyczny
 • układ współrzędnych
 • stożek
 • ciąg geometryczny
 • trapez prostokątny
 • mnożenie ułamków
 • objętość walca
 • miejsce zerowe funkcji
 • najmniejsza wspólna wielokrotność nww
 • trójkąt prostokątny
 • wzór rekurencyjny ciągu
 • prostokąt
 • objętość graniastosłupa
 • zaokrąglanie liczb przybliżanie liczb
 • proste równania trygonometryczne
 • największy wspólny dzielnik nwd
 • liczba pi
 • postać kanoniczna
 • trójkąt równoramienny
 • wykres funkcji
 • matura
 • funkcja wykładnicza
 • macierze podstawowe definicje
 • wzory trygonometryczne
 • planimetria
 • postać iloczynowa
 • procenty
 • schemat Hornera
 • rozwiazywanie układów równań liniowych metodą podstawiania oraz przeciwnych współczynników
 • objętość ostrosłupa
 • ułamki
 • twierdzenie cosinusów
 • objętość prostopadłościanu
 • obwód prostokąta
 • trójkąt równoboczny
 • przekątna prostokąta
 • wzory Viete’a
 • liczby niewymierne
 • czworokąt
 • nierówności kwadratowe
 • proste prostopadle
 • prawdopodobieństwo
 • definicja i rodzaje liniowych układów równań
 • pierwiastki i potęgi – zadania
 • graniastosłup prosty
 • walec
 • zbiór wartości funkcji
 • graniastosłup prawidłowy
 • dzielenie wielomianów
 • wariancja
 • dodawanie ułamków
 • błędy przybliżenia błąd względny i bezwzględny
 • pole sześcianu
 • cięciwa
 • ułamki zwykle
 • histogram
 • Proste równoległe na płaszczyźnie
 • dzielenie ułamków
 • objętość sześcianu
 • monotoniczność funkcji
 • ułamki dziesiętne
 • promień
 • geometria w przestrzeni stereometria
 • promil
 • jedynka trygonometryczna
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • wzór Herona
 • twierdzenie sinusów
 • całkowanie przez podstawienie
 • odejmowanie ułamków
 • objętość kuli
 • koło i okrąg
 • ciągi liczbowe
 • definicja i interpretacja geometryczna liczby zespolonej
 • algorytm Euklidesa
 • logarytm dziesiętny
 • funkcja homograficzna
 • arkusze maturalne matematyka
 • funkcje wymierne
 • iloczyn skalarny
 • równania wymierne
 • Ostrosłup prawidłowy sześciokątny
 • wyznacznik definicja i własności
 • obwód kwadratu
 • obwód trapezu
 • Graniastosłup prawidłowy sześciokątny
 • twierdzenie bezouta
 • Przekątna sześcianu
 • Trójkąty przystające
 • Funkcja logarytmiczna
 • Miejsca zerowe funkcji kwadratowej
 • Suma ciągu arytmetycznego
 • Pole prostopadłościanu
 • Przekształcenia wykresów funkcji
 • Dodawanie wielomianów
 • ostrosłup prawidłowy
 • wyznaczanie równania prostej znając jej współczynnik kierunkowy
 • tożsamości trygonometryczne
 • ułamek okresowy
 • permutacja
 • ciąg arytmetyczny wzory
 • pole kuli
 • logarytm naturalny
 • trójkąt rozwartokątny
 • rozkład liczby na czynniki pierwsze nww i nwd
 • równania z kilkoma wartościami bezwzględnymi
 • długość odcinka
 • procent składany
 • objętość stożka
 • równanie okręgu na płaszczyźnie kartezjańskiej
 • suma ciągu geometrycznego
 • rozwiązania równań trygonometrycznych typu sinxa cosxa tanxa
 • wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej
 • obwód równoległoboku
 • zbiór wartości funkcji kwadratowej
 • granice funkcji
 • wykresy funkcji trygonometrycznych
 • nierówności z wartością bezwzględna
 • sposoby określania funkcji
 • odległość punktu od prostej
 • środek odcinka
 • trójkąt ostrokątny
 • pole graniastosłupa
 • ciąg geometryczny wzory
 • dodawanie i odejmowanie logarytmów
 • sporządzanie wykresu funkcji kwadratowej
 • równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty
 • funkcja wymierna wyrażenia wymierne
 • wyznaczenie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu
 • średnia ważona
 • rozkład wielomianu na czynniki
 • graniastosłupy wzory
 • zaznaczanie przedziałów liczbowych na osi
 • definicja i własności funkcji
 • twierdzenie Kroneckera capellego
 • pierwiastek wielomianu
 • własności logarytmów
 • równania wielomianowe
 • miejsce zerowe funkcji liniowej
 • przesuniecie wykresu funkcji o wektor
 • czworokąty opisane na okręgu
 • działania na zbiorach
 • styczne i sieczne
 • całki funkcji elementarnych
 • monotoniczność funkcji kwadratowej
 • ostrosłupy wzory